Aktuality

Jeden svět 2023

Ve středu 22. 3. začíná festival Jeden svět, jehož tématem je „Cena bezpečí". Festival bude probíhat současně ve 28 městech po celé ČR až do neděle 2. 4. Dramaturg TV Noe, Lukáš Jirsa, vybral z programu 12 filmů, které ho nejvíce zaujaly.

Zapomenutá země

Koncem 19. století přichází na Island dánský kněz, aby v odlehlé části ostrovního státu postavil kostel a fotografoval lidi. Čím více času stráví v zemi s drsným počasím a v uzavřené komunitě, tím více se jeho původní poslání stává morálně a nábožensky náročným. Po filmu následuje diskuze, moderuje Lukáš Jirsa.

Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci nově nabízí předmět s názvem „Film a spiritualita" pod vedením ThLic. Jan Regnera a Th.D. a ThLic. Michala Štveráka. Cílem je naučit studenty vnímat filmové umění jako prostředek k prohloubení duchovního života a příležitost pro setkání s tím, co nás přesahuje.

Víly z Inisherinu

Novinka Martina McDonagha, scénáristy a režiséra filmů V Bruggách (2007) a Tři billboardy kousek za Ebbinegem (2018). Absurdní drama o ukončení přátelství, ověnčené několika Zlatými glóby. Diskuzi po filmu moderuje Lukáš Jirsa.

Zrcadlo

Zveme vás na debatu o filmu a spiritualitě. Existuje křesťanský nebo duchovní film? A může film proměnit náš pohled na svět, na život, na sebe sama? Hosté: režisér Václav Kadrnka, filmový publicista Lukáš Jirsa, sestra Rose Pacatte FSP, zakladatelka Centra mediálních studií dcer sv. Pavla v Los Angeles.