Aktuality

Filmová tvorba Bruno Dumonta z poslední doby získala nálepku "komediálně-retardační", a to především díky seriálu Malej Quinquin, v němž absurdní humor rozkládá žánr detektivky.

USA 2017, Sean Baker, anglicky s čes. tit., 111 min.
Projekce s úvodem a moderovanou diskuzí.

Dokumentární film, Česko, 2018, Libuše Rudinská, 78 min.
Projekce s úvodem a moderovanou diskuzí za přítomnosti Jindřicha Štreita.