Recenze

Theránská tabu

Režisér se kriticky vypořádává s pokrytectvím společnosti, v níž vyrostl. Představuje tři mladé lidi, kteří se ocitli v pasti rigidního režimu. Dokážou najít cestu ven?

Kde jsou hrancie normality? Dokážeme přijmout do společnosti někoho, kdo je jiný?  Lars se zamiluje do umělohmotné figuríny a jeho nejbližší se musí rozhodnout, jak na tento bizarní vztah zareagují.

Podle Heideggera není básnění fantazírováním, únikem z reality. Básněním člověk nevzlétá nad zem, ale naopak se na ni navrací - zabydluje. Tak jako hlavní postava filmu Paterson.

Jak analyzovat mnohovrstevnatý film, který se vymyká běžné produkci a výrazové prostředky používá podle vlastních pravidel? Jsme vůbec ještě schopni vnímat dílo, založené na principech mýtu?

Co definuje lidství? Jak se liší umělá inteligence od člověka? A jak je to se spiritualitou UI?