Studie

Gran Torino

Lukáš Jirsa interpretuje děj tohoto filmu jako symbolické zobrazení konce jedné epochy světa. Hlavní hrdina zde představuje západní civilizaci, která ztrácí své dominantní postavení. Zároveň ale západní hodnoty, hodnoty křesťanské civilizace, nejsou zapomenuty.

Podle doc. Vladimíra Suchánka se Trnkův třetí celovečerní film sice tváří jako pohádka, ale pohádkou není. Vnitřní struktura dramatické stavby filmu Bajaja je totiž založena na akcentech obvyklých pro mytologické vyprávění.

Andrej Rublev

Andrej Chovanec si v Tarkovského filmu všímá zajímavého detailu – černého ptáčka, o něhož se stará Kirill, jedna z temných postav filmu. Nečekané gesto soucitu přináší nový pohled nejen na tuto postavu, ale i na celý film.

Seans

Esej Andreje Chovance o ázerbajdžánském animovaném filmu Seance (1987), reflektujícím proces vnímání a prožívání uměleckého díla. Film Frangiz Kurbanové můžete zhlédnout přímo v článku.

Strom života

Luďek Čertík se rozepsal o rozšířené verzi Stromu života (Criterion Collection). Všímá si režisérova nezaměnitelného citu pro zobrazování všeho živého a prostupování osobní perspektivy s kosmickou.