Studie

Gran Torino

Lukáš Jirsa interpretuje děj tohoto filmu jako symbolické zobrazení konce jedné epochy světa. Hlavní hrdina zde představuje západní civilizaci, která ztrácí své dominantní postavení. Zároveň ale západní hodnoty, hodnoty křesťanské civilizace, nejsou zapomenuty.

Odkud se vzala neodolatelná touha vytvářet? Co je smyslem umění? Přes 400 stran hledání odpovědí na tyto a mnohé další otázky v disertaci doc. Suchánka.

Disertační práce popisuje způsoby, jimiž může být ve filmu vyjádřena náboženská zkušenost. Autor přináší komparaci nejinspirativnějších teorií spirituality ve filmu.

Disertační práce zkoumá možnosti vztahu sociologické imaginace a filmu v návaznosti na současný rychle se proměňující život člověka na planetě Zemi.

Hlavním cílem této diplomové práce je ukázat filmy Terrence Malicka (nar. 1943), v novém, dosud přehlíženém světle.