Studie

Odkud se vzala neodolatelná touha vytvářet? Co je smyslem umění? Přes 400 stran hledání odpovědí na tyto a mnohé další otázky v disertaci doc. Suchánka.

Disertační práce popisuje způsoby, jimiž může být ve filmu vyjádřena náboženská zkušenost. Autor přináší komparaci nejinspirativnějších teorií spirituality ve filmu.

Disertační práce zkoumá možnosti vztahu sociologické imaginace a filmu v návaznosti na současný rychle se proměňující život člověka na planetě Zemi.

Hlavním cílem této diplomové práce je ukázat filmy Terrence Malicka (nar. 1943), v novém, dosud přehlíženém světle.

Cieľom tejto diplomovej práce je čiastočný výskum fenoménu slovenského baladického filmu v rokoch 1962-1969 demonštrovaný prípadovými štúdiami.