Tato práce je velmi zjednodušený vhled do výkladu spirituálního animovaného filmu, kdy vycházím z celého procesu vznikání, jako inspirace, vlivy, motivy a jejich výtvarná transformace. Zásadní pro mě tedy je nakládání s vizí, myšlenkou jako s příběhem, který je ideálně schopný předat znovu uvědomělou houževnatost přírodních živlů, jejich netušenou sílu, vnímanou námi v tom nejsvětějším způsobu jako duchovní. Tvůrce pak předává duchovní zážitek formou metaforických obrazů, subjektivním a hlavně individuálním způsobem.

Práce ke stažení

Absolventský film Soni Jelínkové Věnováno tmě: