Festival Locarno ekumenická porota

Cena ekumenické poroty:

Příběhy z fialového domu

Abbas Fahdel, Libanon/Irák/Francie, 2022, 184min

pribehy_fialoveho_domu_960x500.jpg

Francouzsko-irácký režisér Abbas Fahdel a jeho libanonská manželka, malířka Nour Ballouk, se ze svého "fialového domu" na jihu Libanonu vydávají na průzkum bohaté a rozmanité země, která jako by stála na okraji propasti. Manželé se snaží prostřednictvím svého umění postihnout krásu i těžkosti země, které se přezdívá “Švýcarsko Blízkého východu”.

„Může nás umění zachránit? To je otázka, na kterou se ve filmu snažíme odpovědět s neutuchající vírou v sílu obrazů. Ty pro nás jsou jakousi Noemovou archou v době velké povodně, která zasáhla naši zemi.” říká režisér filmu.

Vyjádření poroty:

Film divákům zprostředkovává osobní poetický pohled dvojice umělců na historii a současnost těžce zkoušeného Libanonu. Film současně ukazuje, že každodenní život jde i přes všechny dramatické okolnosti tamní společnosti dál a že umění a krása je pro lidskou zkušenost nedocenitelnou součástí světa i důležitým zdrojem naděje.


Zvláštní uznání ekumenické poroty:

Mám elektrické sny

Valentina Maurel, Belgie/Francie/Costa Rica, 2022, 101min

mam_elektricke_sny_960x500.jpg

Dospívající dívka Eva žije s matkou a mladší sestrou, jejich otec trpící záchvaty agrese je právě opustil. Dokáže se Eva poprat s novou životní situací zrovna ve chvíli, kdy záčíná objevovat svoji sexualitu? Film o svízelých složitých vazeb mezi dětmi a rodiči, o ničivém domácím násilí, ale také o psaní poezie a o snaze najít cestu k odvaze vykročit ve svém životě novým směrem.

„Ve světě mladé Evy se mísí láska k otci trpícím záchvaty agrese, snaha o najití svého místa v přetrhaných rodinných vazbách i její objevování vlastní sexuality. Ve filmu jsem se snažila zachytit tenkou hranici někdy oddělující lásku a násilí." dodává režisérka.

Vyjádření poroty:

Film ukazuje život dospívající dívky žijící v rodině zasažené rozchodem i domácím násilím, v níž ale i tak má své místo vzájemná láska a snaha o pochopení druhého.