Eseje

Kino morálního neklidu

Petr Vaďura se zamýšlí nad tím, proč se u nás netočí filmy, reflektující současnou složitou dobu, jako se to kdysi dařilo Polákům v 70. a 80. letech v rámci Kina morálního neklidu.

Chlast

Vinterbergův film Chlast není moralitou o škodlivosti alkoholu, ale pomocí postupů transcendentního stylu hovoří o něčem, o čem lidskou řečí nelze mluvit. Využívá absurdních paradoxů, aby se dotkl tajemství bytí.

Skrytý život

Vladimír Suchánek spatřuje ve filmu Skrytý život  (Terrence Malick, 2019) univerzální poselství pro dnešek. Vzepření Franze Jägerstättera Hitlerovi se v mnoha ohledech protíná s evangelijním svědectvím o utrpení Krista a konfrontuje nás s vlastním svědomím cti.

Podle doc. Vladimíra Suchánka se Trnkův třetí celovečerní film sice tváří jako pohádka, ale pohádkou není. Vnitřní struktura dramatické stavby filmu Bajaja je totiž založena na akcentech obvyklých pro mytologické vyprávění.

Andrej Rublev

Andrej Chovanec si v Tarkovského filmu všímá zajímavého detailu – černého ptáčka, o něhož se stará Kirill, jedna z temných postav filmu. Nečekané gesto soucitu přináší nový pohled nejen na tuto postavu, ale i na celý film.