Cafarnaúm vypráví o dvanáctiletém chlapci, jménem Zain, který se soudí se svými rodičemi za to, jaký mu dali život. Zain žije ve světě chudoby, zneužívání a dětských nevěst. Zainovi komplikuje život především to, že nemá vlastní rodný list.

Za svůj film získala režisérka prestižní cenu hlavní poroty, cenu ekumenické poroty a 15 minut potlesku ve stoje. Jedná se o historicky první ocenění z festivalu v Cannes pro Libanon. O filmu se mluví jako o jednom z nejlepších dětských filmů vůbec.

Ekumenická porota oceňuje filmy vysoké umělecké kvality, které jsou zároveň ve shodě s hodnotami evangelia (v širokém slova smyslu). V některých regionech mají tyto poroty mezináboženský rozměr, například v Teheránu jsou v porotě muslimové s křesťany. Ekumenické poroty fungují na festivalech A-kategorie od 70. let. Patří k tzv. nestatutárním porotám, podobně jako například porota filmových kritiků FIPRESCI. Provoz ekumenických porot zajišťují dvě organizace – SIGNIS (Světová katolická organizace pro komunikaci) a INTERFILM (Mezinárodní protestanská filmová organizace).

Více informací o působení a složení ekumenické poroty v Cannes 2018:
http://www.inter-film.org/festivals/festival-de-cannes/71st-festival-de-cannes