Odkud se vzala neodolatelná touha vytvářet? Co je smyslem umění?

Úkolem disertační práce bude pokusit se najít pro tyto a pro mnohé další otázky alespoň přibližnou odpověď, jako úvod k primární orientaci v genezi tvorby uměleckého díla. Tvorby jako odkrývání souvztažností vyjevováním nepřetržitého proudu zcela specifických informací, které jsou zakódovány do obrazných znaků a koncepcí.

K tomu, abych se dostal do nitra tohoto procesu, je nutné seznámit se s nejzákladnějšími skutečnostmi antropologie a paleontologie. Tyto poznatky se dál pokusím dát do souvislostí jak historicko-filosofických, tak prvkům nejznámějších světových mytologicko-náboženských systémů, antropologické filosofie, křesťanské antropologie, sociologie, teologie, teodicei, estetiky, etymologie, folkloristiky, uměnovědných disciplín aj. I tak bude výsledkem více předtucha, podobná 4 abstraktnímu obrazu-mozaice, než konkrétní existující skutečnost. Věrohodná hlubina krásy zůstane člověku pravděpodobně nedostupná.

Práce je formálně rozdělena na 3 základní části:

1. část: soustřeďuje se na úvahy o vzniku, podstatě a historickém rozvoji tvůrčího myšlení a všeho, co s ním má alespoň nějakou souvislost.

2. část: vychází z první a na jejím základě rozvíjí pohled na výrazové prostředky uměleckého filmu, jejich význam, rozbor a analýzu.

3. část: vychází z obou předešlých a je jejich aplikací na analýzu skupiny uměleckých filmů.

Práce ke stažení

Disertace vyšla ve zkrácené podobě jako skripta pro studenty Katedry divadelních a filmových studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci:

Umělecké dílo jako mystagogie 1

Umělecké dílo jako mystagogie 2